dijous, 27 de novembre de 2014

Instal·lar lliurex 15

Bo, amb el canvi de versió d'ubuntu on es basa LliureX (passem de la 12.04 a la 14.04), instal·lar LliureX és més fàcil encara. Realment, en esta versió LliureX serà un ppa (un repositori de paquets) de la ubuntu. Per tant podrem instal·lar ubuntu 14.04, afegir el ppa de lliurex, i instal·lar qualsevol paquet de lliurex.

 1. Per tant, instal·lem ubuntu 14.04
 2. afegim els ppa de Lliurex (sudo nano /etc/apt/sources.list):
deb http://ppa.launchpad.net/llxdev/trusty/ubuntu trusty main 
deb-src http://ppa.launchpad.net/llxdev/trusty/ubuntu trusty main

 1.  Actualizem el synaptic per a que llisca els nou ppa i afegisca els paquets
 2. Seleccionem alguna versió de lliurex, per exemple, busquem lliurex-desktop, instal·lem i ja tindrem la lliurex edició escriptori instal·lada. 

Com encara falten coses per actualitzar pot pareixer incompleta, però poc a poc s'anirà actualitzant, tant per ubuntu, com per LliureX

  dimarts, 25 de novembre de 2014

  Modificació del apprise de jquery

  Per al projecte en el que estic treballant, necessitava mostrar un popup amb un editor de text. L'editor elegit ha segut el tinyMCE editor (http://www.tinymce.com/). Per tant, vaig decidir modificar el apprise. Primer anem a explicar com funciona el tinyMCE. Necessita un textarea (etiqueta <textarea>) que transformarà en un editor. El podrem identificar per classe, per nom, per id... Per exemple per a transformar amb un identificador:
   tinymce.init({selector: "textarea#"+idTiny }); 
  Això seleccionaria el textarea amb identificador contingut en idTiny. Val a dir que gasta la nomenclatura jquery, ja que utilitza esta biblioteca.
  Aleshores, si volem que mostre un editor haurem d'afegir al popup, una etiqueta textarea, sobre la línia 180, veurem que trobem:
    $Apprise.html('').append( $_inner.append('<div class="apprise-content">'
   que té pinta de ser el codi, afegit les etiquetes <textarea> amb un identificador arreu (per començar) i després, al final del codi de la funció Apprise, inicialitzem l'editor:
  tinymce.init({selector: "textarea#"+idTiny });

  Ara, des d'una web, incloent previament el tinyMCE i jquery, podrem obrir el nou apprise amb editor:

  Apprise('text');

  Que mostrarà el contingut 'text' en l'editor. Al meu github teniu una variació que ens permet passar-li paràmetres, entre altres coses dir-li el tipus. Si és "tinyMCE", crearà l'editor, si no, es portarà com sempre:  dimarts, 4 de novembre de 2014

  Php Unit 4.3

  A data d'avui, la versió que duu el synaptic del php unit en Lliurex és la 3.5, no sols ser molt de tindre l'última versió, però la versió actual estable és la 4.3.4. Per tant,  con vull fer tests en php, vaig a decidir abaixar l'última versió:

  wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar

  Això ens abaixarà la darrera versió del php, per tal d'instal·lar-la al sistema haurem de posar-la en qualsevol carpeta que estiga a la PATH (per exemple /usr/localbin) i donar-li permisos d'execució:


  chmod +x phpunit.phar
  sudo mv phpunit.phar /usr/local/bin/phpunit
  phpunit --version 
   
   
  Ara ja podem fer tests (laic a pr0) amb la darrera versió del phpunit (i seguir qualsevol altre tutorial):